tjänster

Hovslageri


Helskoning - 1435 kr
Halvskoning- 900 kr
Helskoning tung häst - 1900 kr
Halvskoning tung häst - 1400 kr
Verkning - 470 kr
Verkning tung häst - 700 kr
Resa - 47 kr/mil
(priser inkl moms)